รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY

หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » สัญญา/ข้อตกลง » ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สัญญา/ข้อตกลง สัญญาจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สัญญา/ข้อตกลง สัญญาจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สัญญา/ข้อตกลง สัญญาจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                                                      ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

 

                      สัญญาจ้างทำของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 1/2563 ลว.01/10/2562  1/2563 ลว.00/00/25xx 1/2563 ลว.00/00/25xx
     
     

                    สัญญาจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1/2563 ลว.18/11/2562 2/2563 ลว.06/01/2563 3/2563 ลว.06/01/2563
4/2563 ลว.06/01/2563 5/2563 ลว.06/01/2563 6/2563 ลว.06/01/2563
7/2563 ลว.06/01/2563 8/2563 ลว.07/01/2563 9/2563 ลว.07/01/2563
10/2563 ลว.07/01/2563 11/2563 ลว.07/01/2563 12/2563 ลว.07/01/2563
13/2563 ลว.06/02/2563 14/2563 ลว.06/02/2563 15/2563 ลว.06/02/2563
16/2563 ลว.06/02/2563 17/2563 ลว.06/02/2563 18/2563 ลว.06/02/2563
19/2563 ลว.06/02/2563 20/2563 ลว.06/02/2563 21/2563 ลว.19/02/2563
22/2563 ลว.01/04/2563 23/2563 ลว.01/04/2563 24/2563 ลว.01/04/2563
25/2563 ลว.01/04/2563 26/2563 ลว.01/04/2563 27/2563 ลว.07/04/2563
28/2563 ลว.07/04/2563 29/2563 ลว.07/04/2563 30/2563 ลว.07/04/2563
31/2563 ลว.07/04/2563 32/2563 ลว.20/04/2563 33/2563 ลว.20/04/2563
34/2563 ลว.20/04/2563 35/2563 ลว.22/04/2563 36/2563 ลว.22/04/2563
37/2563 ลว.05/05/2563 38/2563 ลว.05/05/2563 39/2563 ลว.05/05/2563
40/2563 ลว.05/05/2563 41/2563 ลว.05/05/2563 42/2563 ลว.21/05/2563
43/2563 ลว.26/05/2563 44/2563 ลว.04/06/2563 45/2563 ลว.05/06/2563
46/2563 ลว.16/06/2563 47/2563 ลว.26/06/2563 48/2563 ลว.25/06/2563
49/2563 ลว.25/06/2563 50/2563 ลว.24/08/2563 51/2563 ลว.03/09/2563
52/2563 ลว.08/09/2563 53/2563 ลว.08/09/2563 54/2563 ลว.08/09/2563  
55/2563 ลว.08/09/2563 56/2563 ลว.08/09/2563 57/2563 ลว.22/09/2563    
58/2563 ลว.22/09/2563 59/2563 ลว.25/09/2563 60/2563 ลว.29/09/2563    
61/2563 ลว.29/09/2563        
ข่าวสารเทศบาล
News
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สัญญา/ข้อตกลง ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สัญญา/ข้อตกลง สัญญาซื้อขาย ปีงบประม ...
104 | 18 ธันวาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของส ...
เทศบาลดำบลบ้านแปะ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง บันทึกตกล ...
175 | 30 ตุลาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของส ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง บันทึกตกล ...
175 | 30 ตุลาคม 2563