รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY

หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเทศบาล
News
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงิน ราคากลาง กา ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงิน ราคากลาง การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ...
3 | 26 พฤศจิกายน 2563
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของร ...
เทศบาลดำบลบ้านแปะประชาสัมพันธ์กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ...
12 | 30 กันยายน 2563
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบล ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐ ได้ ...
93 | 19 สิงหาคม 2563