รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY
http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » ประกาศผลผู้ชนะการซื้้อหรือการจ้าง
ข่าวสารเทศบาล
News
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ เรื่อง ประกาศผู้ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถกู้ชพ ...
4 | 17 มิถุนายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ เรื่อง ประกาศผู้ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานวิเคราะ ...
14 | 23 มิถุนายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ เรื่อง ประกาศผู้ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุยานพาหนะรถกู้ชีพกู้ภัย ...
18 | 17 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียนคุณภาพ ...
33 | 31 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงเรียนเทศบ ...
32 | 31 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม ( ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนข ...
29 | 31 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม ( ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พั ...
27 | 31 พฤษภาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ เรื่อง ประกาศผู้ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ...
28 | 31 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังเคมีดับเพ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังเคมีดับเพลิงตามโครงการฝึกอบรม/ทบ ...
30 | 31 พฤษภาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ เรื่อง ประกาศผู้ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเท ...
28 | 19 พฤษภาคม 2565