รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY

หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » ประกาศผลผู้ชนะการซื้้อหรือการจ้าง
ข่าวสารเทศบาล
News
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อกรอบรูปพร ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อกรอบรูปพร้อมรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ...
5 | 10 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมสถ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าบ้าน ...
13 | 7 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุไ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับกอง ...
16 | 7 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมแซ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ การจัดจ้างซ่อมแซมถังน้ำและระบบท่อน้ำ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้ ...
10 | 13 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส ...
7 | 1 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภั ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับกองช่ ...
16 | 4 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาคนงาน ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ ประจำเดือน ส ...
13 | 31 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกรอบร ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกรอบรูป พร้อมรูปพระบรมฉายาลั ...
34 | 23 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องรับ ...
31 | 20 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมร ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบีย ...
29 | 17 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมแซ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องตัดถ ...
27 | 20 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมแซ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ...
31 | 20 กรกฎาคม 2563