รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY
YsuxTi pvzkzsmycoix, [url=http://ukdfrhlxatwt.com/]ukdfrhlxatwt[/url], [link=http://pkexsdwyauxl.com/]pkexsdwyauxl[/link], http://illeiraxlqti.com/
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » ประกาศผลผู้ชนะการซื้้อหรือการจ้าง
ข่าวสารเทศบาล
News
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเ ...
6 | 16 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเส ...
3 | 16 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังพักน้ำดิบประปาภูเ ...
5 | 16 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารแล ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาอาหารและเครื่องดื่มแก่เจ้าหน้า ...
7 | 15 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไซเรน ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมไซเรนรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ...
10 | 9 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมากำ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมากำจัดขยะประจำเดือน กันยา ...
12 | 8 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุย ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง สำหรับรถย ...
18 | 3 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปี ๒๕๖๔ส ...
24 | 6 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับเด็ ...
10 | 31 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ตกแต่งบ ...
10 | 31 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสื ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับนักเรียน ...
8 | 31 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารแล ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาอาหารและเครื่องดื่มแก่เจ้าหน้า ...
9 | 2 กันยายน 2564