รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY
bDmezx bnvsvihinadc, [url=http://odqyvsesriij.com/]odqyvsesriij[/url], [link=http://bbreisyizpgt.com/]bbreisyizpgt[/link], http://kcuonqysvmdq.com/
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » ประกาศผลผู้ชนะการซื้้อหรือการจ้าง
ข่าวสารเทศบาล
News
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงา ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม จำน ...
11 | 10 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสัง ...
10 | 10 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุยานพ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับ ...
10 | 24 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมคร ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่ ...
6 | 17 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุย ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับ ...
8 | 17 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุยานพ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง สำหรับ รถห ...
2 | 17 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมคร ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนัก ...
1 | 29 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมสถ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า บ้าน ...
1 | 5 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมสถ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าบ้านม ...
1 | 5 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๘ รา ...
14 | 28 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายกา ...
16 | 28 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุย ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับ ...
21 | 24 ธันวาคม 2564