รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY

หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » ประกาศผลผู้ชนะการซื้้อหรือการจ้าง
ข่าวสารเทศบาล
News
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ...
6 | 1 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมรถ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเ ...
10 | 27 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการโ ...
14 | 13 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชุดกี ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชุดกีฬา,ผู้ควบคุมทีม, ผู้ฝึก ...
9 | 13 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการโครงกา ...
12 | 13 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุย ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับ ...
9 | 13 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุว ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ...
15 | 12 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสด ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ในการจัดสถานที่ท่าน้ำล ...
25 | 19 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างปรับสถาน ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างปรับสถานที่จัดงานลอยกระทง ตามโค ...
26 | 19 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ในการจัดสถานที่ท่าน้ำล ...
23 | 19 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ในการจัดสถานที่ท่าน้ำล ...
17 | 19 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเครื่องเ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณืประกอบ ...
17 | 27 ตุลาคม 2563