รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY

หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » ประกาศผลผู้ชนะการซื้้อหรือการจ้าง
ข่าวสารเทศบาล
News
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคา ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาค ...
9 | 2 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเครื่องปั่นไฟ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเครื่องปั่นไฟพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ...
16 | 24 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุส ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสัง ...
15 | 19 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถังเ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน บ ...
15 | 22 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมสา ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมสายไฮดรอลิครถยนต์หมายเลข ...
13 | 19 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมรถ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 832 ...
12 | 19 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเต ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจ ...
29 | 10 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อม ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเสียงตามสายประจ ...
31 | 10 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคา ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านสบแปะ ...
24 | 22 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปร ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้สูงอา ...
14 | 22 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนผิ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ ...
12 | 22 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประ ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งส ...
23 | 10 มีนาคม 2564