รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY
http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms
หน้าแรก » กิจกรรมเทศบาล
ภาพกิจกรรมเทศบาล
Activity
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ เรื่องมาตรฐานใน ...
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ เรื่องมาตรฐานในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ...
70 | 20 เมษายน 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศ ...
วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแปะ ชั้น 3 นายพันธ์ศักดิ ...
69 | 5 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารปร ...
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแปะ นายพันธ ...
77 | 7 เมษายน 2565
ประชุมประชาคมตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒน ...
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแปะ นายพันธ ...
56 | 11 เมษายน 2565
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะประชุม ร่วมกับ ก ...
วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น.เทศบาลตำบลบ้านแปะ นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ นาย ...
114 | 24 มกราคม 2565
ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุบนท้องถนน ...
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ เป็นประธาน ...
128 | 17 ธันวาคม 2564
การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแปะ ป ...
การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแปะ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ...
1130 | 5 กรกฎาคม 2562
โครงการเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัด ...
งานวิเคราะห์โยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแปะ จัดโครงการเวทีประชาคม ...
1035 | 29 เมษายน 2562
การเลือกประธานสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าสบแ ...
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลบ้านแปะ โดย นายจตุรพร ปินตาอินทร์ รองน ...
39 | 10 กุมภาพันธ์ 2565