รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY

หน้าแรก » กิจกรรมเทศบาล
ภาพกิจกรรมเทศบาล
Activity
การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแปะ ป ...
การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแปะ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ...
687 | 5 กรกฎาคม 2562
โครงการเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัด ...
งานวิเคราะห์โยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแปะ จัดโครงการเวทีประชาคม ...
667 | 29 เมษายน 2562
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ...
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านบวกห้า หมู่ ...
638 | 12 มิถุนายน 2561
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแปะ สมัยสามัญ สมั ...
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแปะ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 วัน จันทร์ ที่ ...
572 | 26 กุมภาพันธ์ 2556