...
...
...
...
...
...

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ช่องทางการติดต่อคณะผู้บริหารฯ โทร.053032128-9 ต่อ 19

 

นายพันธ์ศักดิ์  แก้วสุดใจ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ
เบอร์ติดต่อ 081-6963953

                                                       

  นายจตุรพร  ปินตาอินทร์            นายอรรถพล  กันทาคำ                นายทอน  แสนสิงห์                  นายประสิทธิ์  สาคร
     รองนายกเทศมนตรีฯ                รองนายกเทศมนตรีฯ                  เลขานุการนายกฯ                      ที่ปรึกษานายกฯ
        โทร. 093-2533834                        โทร. 093-1305556                        โทร. 089-8548209                        โทร. 089-9555134