รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY
http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms

กองช่าง

นายประยูร  จินาจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง

                                                                                                        
                                         นายวิโรจน์  อิ่มใจ                                            นายอดุลย์  ตาคำมูล                
                                       หัวหน้าฝ่ายการโยธา                                     นายช่างสำรวจชำนาญงาน          
 
                      
นายกฤษดากรณ์  วรินทร์         นายสุรกิต  บุญทา          นายพงษกรณ์  ธนันชัย     นายเกรียงไกร  จันทศรี         นายธีระพงษ์  กิติ     นายธีรยุทธ ประสาธน์สุวรรณ
   ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า       ผู้ช่วยนายช่างเครื่องยนต์    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ         คนงานทั่วไป                   คนงานทั่วไป
 
                                                           
        นายนิกร อินทะนะ                  นายบุญส่ง วันดิถี              นายสมศักดิ์ แขกเสนา          นายสายันต์ จันทร์หลวง            นายนิรันดร์  นันต๊ะเล
          พนักงานสูบน้ำ                      พนักงานสูบน้ำ                     พนักงานสูบน้ำ                      พนักงานสูบน้ำ                      พนักงานสูบน้ำ
 
                                                            
    นายเกียรติศักดิ์ ยะท่าตุ่ม          นายจักวาล กันทะคำ               นายเสวย ระหาร                   นายชิตพล ยาสิทธิ์                นายธีรยุทธ ทองแหง
           พนักงานสูบน้ำ                    พนักงานสูบน้ำ                     พนักงานสูบน้ำ                        พนักงานสูบน้ำ                      พนักงานสูบน้ำ