รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY

หน้าแรก » หน่วยงานแต่ละฝ่าย » สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแปะ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแปะ

นายอนุวัชร์พงศ์  ใจชมชื่น
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแปะ

 
                                                                                                                                                    
 
                                                                                       นายอภิชาติ วรรณการ                   นางรัตนา  กันทายวง             
                                                                                          รองประธานสภาฯ                          เลขานุการสภาฯ  
 
                                                       
   
         นายอุ่นเรือน  กิติ                  นายสมเพชร  ตะบิ               นายวุฒิกร  สถิตวนา             นายหมอกวา ปอโซโร              นายชัยพร  ตากลม         
           สมาชิกสภาฯ                         สมาชิกสภาฯ                        สมาชิกสภาฯ                        สมาชิกสภาฯ                         สมาชิกสภาฯ
 
                                                                 
   
                         นายจินดา  พงษ์วารินทร์             นายนิคม  อุ่นใจละ               นายวิเชียร  จันตาบุญ            นางรัตนา  กันทายวง        
                                  สมาชิกสภาฯ                       สมาชิกสภาฯ                         สมาชิกสภาฯ                        สมาชิกสภาฯ