รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY
http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms
หน้าแรก » หน่วยงานแต่ละฝ่าย » กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

จ.อ.ศุถกิจ ฝั้นชมภู
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
 
                                                                                        
                                                นายเสฎฐา  ไพรคำนาม            น.ส.ศศิธร พึ่งบุญ ณ อยุธยา
                                              นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ    เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
 
                                                                                         
                                                                            นายชยพล  สุเมธา
                                                                      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ