รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY

หน้าแรก » ติดต่อสอบถาม

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์

ที่อยู่ : 141 หมู่ 8, ถนนเชียงใหม่-ฮอด, ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง เชียงใหม่, 50240
เบอร์โทรศัพท์ : 053 032 128-9
เบอร์โทรสาร : 053 032 129
อีเมล์ : weeraphan_park@hotmail.com