รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY

หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » รายงานผล/การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ข่าวสารเทศบาล
News
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ...
299 | 7 ตุลาคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ...
642 | 1 ตุลาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำป ...
580 | 11 ตุลาคม 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559 ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ รายงานผล/การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559 ...
553 | 11 ตุลาคม 2559