รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY
YsuxTi pvzkzsmycoix, [url=http://ukdfrhlxatwt.com/]ukdfrhlxatwt[/url], [link=http://pkexsdwyauxl.com/]pkexsdwyauxl[/link], http://illeiraxlqti.com/
หน้าแรก » หน่วยงานแต่ละฝ่าย » กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางพัชรี  พุทธวงค์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

                                                                           
                             นางจินตนา  อิ่มใจ                  น.ส.น้ำทิพย์  อินตา              น.ส.สุดารินทร์  ใบดอกเข็ม               
                     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ         นักสันทนาการปฏิบัติการ         เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน          
 
                                                                  
 นางรุ้งศิกาญจน์ อุดกลวย             นางดาวรรณ กันทาใจ                 นางเกศริน เจริญผล                     นางจีรกาญ สีสด
            ครู ค.ศ.2                                  ครู ค.ศ.2                                 ครู ค.ศ.2                                 ครู ค.ศ.1

                                                                  
     นางอรพินท์ ศรีวงศ์                   น.ส.จินตนา ตั๋นเขียว                นางวรุณรัตน์ ดีทุ่งน้อย                นางสุชีลา เชิดชูสกุล
            ครู ค.ศ.2                                  ครู ค.ศ.2                                 ครู ค.ศ.1                                 ครู ค.ศ.2

                                                                  
   นางกันยารัตน์ แก้วสุใจ                นางอำภา ทองแจ้น               นางพวงเพชร มาทาเม           นางจันทร์สม จันทร์แก้วติ๊บ
            ครู ค.ศ.1                                ครู ค.ศ.1                                 ครู ค.ศ.1                               ครู ค.ศ.1

                                                                  
    นางอังคณา จินาวงค์                นางจันทร์ศรี ผาบจันแก้ว        นางณัฐกานต์ พิเชฐกุลสัมพันธ์         นางสิริทุน สกุณีวนาลัย
     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

                                                                       
        นางยุพิน มูทา                 นางศรีวรรณ คร่องกระโจนคีรี            น.ส.พิกุล  เลาหาง                    น.ส.สกุณา  สอนธิ
     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                       ผู้ดูแลเด็กเล็ก                           ผู้ดูแลเด็กเล็ก