รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY
http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » งานพัฒนารายได้
ข่าวสารเทศบาล
News
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำป ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิงปลูกสร้างและได้จัดทำบัญชีรายการที ...
167 | 24 พฤศจิกายน 2559
ภาษีป้ายอัตราใหม่ ...
กำหนดให้อัตราภาษีป้ายมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวา ...
435 | 1 มกราคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ เรื่อง การสำรวจท ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ขอประกาศกำหนดระยะเวลาที่จะเข้าทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...
483 | 10 พฤศจิกายน 2558