...
...
...
...
...
...

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

เทศบาลตำบลบ้านแปะ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562