...
...
...
...
...
...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีกิจกรรมดีๆ มาบอก...????‍♀️???? ....เทศบาลตำบลบ้านแปะ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงาน เข้าร่วมโครงการ #ประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้หัวข้อ “การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทนิสิต/ นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา 2. ประเภทประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครทาง online ผ่าน QR Code ที่ระบุในประกาศรับสมัครฯ หรือสมัครได้ที่กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน ปภ. พร้อมทั้งส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวด ได้ตั้งแต่บัดนี้ ????จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ???? รายละเอียดการสมัคร คลิกลิงค์ : https://lpru.in/xhHc ผู้สนใจสมัครส่งผลงาน คลิกลิงค์ : https://lpru.in/cVqZ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 6373702, 02 – 2414756 *************************** #งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านแปะ #ข่าวเทศบาลตำบลบ้านแปะ -เว็บไซต์ www.banpaecity.go.th -TEL.053-032-128 -โทรสาร.053-032-128