...
...
...
...
...
...

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง บันทึกตกลงจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลดำบลบ้านแปะ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง บันทึกตกลงจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 

                บันทึกข้อตกลงจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

001CNTR13-64 002CNTR14-64 003CNTR15-64 004CNTR16-64
005CNTR17-64 006CNTR18-64 007CNTR19-64 008CNTR20-64
009CNTR21-64 010CNTR22-64 011CNTR23-64 012CNTR24-64
013CNTR25-64 014CNTR26-64 015CNTR27-64 016CNTR28-64
017CNTR29-64 018CNTR30-64 019CNTR31-64 020CNTR32-64
021CNTR33-64 022CNTR34-64 023CNTR35-64,35-64.1 024CNTR36-64,36-64.1
025CNTR37-64 026CNTR38-64