...
...
...
...
...
...

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง บันทึกตกลงซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง บันทึกตกลงซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 

                บันทึกข้อตกลงซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564