รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY

หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » สัญญา/ข้อตกลง » ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สัญญา/ข้อตกลง สัญญาซื้อขาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สัญญา/ข้อตกลง สัญญาซื้อขาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สัญญา/ข้อตกลง สัญญาซื้อขาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 

สัญญาซื้อขาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1/2564 ลงวันที่ 30/11/2563,แนบท้าย,แนบท้าย2 2/2564 ลงวันที่ 30/11/2563,แนบท้าย
3/2564 ลงวันที่ 00/00/2564 4/2564 ลงวันที่ 00/00/2564
5/2564 ลงวันที่ 00/00/2564 6/2564 ลงวันที่ 00/00/2564
7/2564 ลงวันที่ 00/00/2564 8/2564 ลงวันที่ 00/00/2564
9/2564 ลงวันที่ 00/00/2564           10/2564 ลงวันที่ 00/00/2564
11/2564 ลงวันที่ 00/00/2564  
ข่าวสารเทศบาล
News
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของส ...
เทศบาลดำบลบ้านแปะ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง บันทึกตกล ...
151 | 30 ตุลาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของส ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง บันทึกตกล ...
154 | 30 ตุลาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของส ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง ใบสั่งซื้ ...
134 | 25 ธันวาคม 2563