...
...
...
...
...
...

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สัญญา/ข้อตกลง สัญญาซื้อขาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สัญญา/ข้อตกลง สัญญาซื้อขาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 

สัญญาซื้อขาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1/2564 ลงวันที่ 30/11/2563,แนบท้าย,แนบท้าย2 2/2564 ลงวันที่ 30/11/2563,แนบท้าย,แนบท้าย2
3/2564 ลงวันที่ 13/05/2564 4/2564 ลงวันที่ 01/06/2564
5/2564 ลงวันที่ 15/06/2564,แนบท้าย 6/2564 ลงวันที่ 15/06/2564,แนบท้าย
7/2564 ลงวันที่ 25/06/2564 8/2564 ลงวันที่ 25/06/2564,แนบท้าย
9/2564 ลงวันที่ 19/07/2564           10/2564 ลงวันที่ 19/07/2564
11/2564 ลงวันที่ 00/00/2564