รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY

หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » สัญญา/ข้อตกลง » ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สัญญา/ข้อตกลง ใบสั่งจ้าง /2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สัญญา/ข้อตกลง ใบสั่งจ้าง /2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สัญญา/ข้อตกลง ใบสั่งจ้าง/2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 

                ใบสั่งจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

217/2563 ลงวันที่ 15/5/2563 218/2563 ลงวันที่ 15/5/2563 219/2563 ลงวันที่ 19/5/2563
220/2563 ลงวันที่ 26/5/2563 221/2563 ลงวันที่ 4/6/2563  222/2563 ลงวันที่ 23/06/2563
223/2563 ลงวันที่ 23/06/2563 224/2563 ลงวันที่ 28/6/2563 225/2563 ลงวันที่ 02/07/2563
226/2563 ลงวันที่ 13/07/2563 227/2563 ลงวันที่13/07/2563 228/2563 ลงวันที่ 16/07/2563
229/2563 ลงวันที่ 16/07/2563 230/2563 ลงวันที่ 17/07/2563 231/2563 ลงวันที่ 17/07/2563
232/2563 ลงวันที่ 17/07/2563 233/2563 ลงวันที่ 21/07/2563 234/2563 ลงวันที่ 23/07/2563
235/2563 ลงวันที่23/07/2563 236/2563 ลงวันที่ 23/07/2563 237/2563 ลงวันที่ 31/7/2563
238/2563 ลงวันที่ 14/08/2563 239/2563 ลงวันที่ 17/08/2563 240/2563 ลงวันที่  17/08/2563
241/2563 ลงวันที่ 17/08/2563 242/2563 ลงวันที่ 243/2563 ลงวันที่
244/2563 ลงวันที่ 245/2563 ลงวันที่ 31/08/2563 246/2563 ลงวันที่
247/2563 ลงวันที่ 11/09/2563 248/2563 ลงวันที่ 11/09/2563 249/2563 ลงวันที่ 11/09/2563
250/2563 ลงวันที่ 251/2563 ลงวันที่ 11/09/2563 252/2563 ลงวันที่ 11/09/2563
253/2563 ลงวันที่ 254/2563 ลงวันที่ 255/2563 ลงวันที่
256/2563 ลงวันที่ 11/09/2563 257/2563 ลงวันที่ 258/2563 ลงวันที่
259/2563 ลงวันที่ 260/2563 ลงวันที่ 261/2563 ลงวันที่
262/2563 ลงวันที่ 263/2563 ลงวันที่ 264/2563 ลงวันที่
265/2563 ลงวันที่ 266/2563 ลงวันที่ 267/2563 ลงวันที่  18/09/2563
268/2563 ลงวันที่ 269/2563 ลงวันที่ 270/2563 ลงวันที่
271/2563 ลงวันที่ 272/2563 ลงวันที่ 273/2563 ลงวันที่
274/2563 ลงวันที่ 275/2563 ลงวันที่ 276/2563 ลงวันที่
277/2563 ลงวันที่    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ข่าวสารเทศบาล
News
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สัญญา/ข้อตกลง ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สัญญา/ข้อตกลง สัญญาซื้อขาย ปีงบประม ...
104 | 18 ธันวาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของส ...
เทศบาลดำบลบ้านแปะ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง บันทึกตกล ...
175 | 30 ตุลาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของส ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง บันทึกตกล ...
175 | 30 ตุลาคม 2563