รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY

หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » สัญญา/ข้อตกลง » ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สัญญา/ข้อตกลง ใบสั่งจ้าง /2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สัญญา/ข้อตกลง ใบสั่งจ้าง /2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สัญญา/ข้อตกลง ใบสั่งจ้าง/2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 

                ใบสั่งจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

217/2563 ลงวันที่ 218/2563 ลงวันที่ 219/2563 ลงวันที่
220/2563 ลงวันที่ 221/2563 ลงวันที่ 222/2563 ลงวันที่ 23/06/2563
223/2563 ลงวันที่ 23/06/2563 224/2563 ลงวันที่ 225/2563 ลงวันที่ 02/07/2563
226/2563 ลงวันที่ 13/07/2563 227/2563 ลงวันที่13/07/2563 228/2563 ลงวันที่ 16/07/2563
229/2563 ลงวันที่ 16/07/2563 230/2563 ลงวันที่ 17/07/2563 231/2563 ลงวันที่ 17/07/2563
232/2563 ลงวันที่ 17/07/2563 233/2563 ลงวันที่ 21/07/2563 234/2563 ลงวันที่ 23/07/2563
235/2563 ลงวันที่23/07/2563 236/2563 ลงวันที่ 237/2563 ลงวันที่
238/2563 ลงวันที่ 239/2563 ลงวันที่ 240/2563 ลงวันที่
240/2563 ลงวันที่ 241/2563 ลงวันที่ 242/2563 ลงวันที่
243/2563 ลงวันที่ 244/2563 ลงวันที่ 245/2563 ลงวันที่
246/2563 ลงวันที่ 247/2563 ลงวันที่ 248/2563 ลงวันที่
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ข่าวสารเทศบาล
News
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สัญญา/ข้อตกล ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สัญญา/ข้อตกลง สัญญาจ้าง ปีงบประมาณ ...
407 | 25 มิถุนายน 2563
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สัญญา/ข้อตกลง ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สัญญา/ข้อตกลง สัญญาซื้อขาย ปีงบประม ...
334 | 10 มิถุนายน 2563
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สัญญา/ข้อตกลง ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สัญญา/ข้อตกลง ใบสั่งจ้าง ปีงบประมาณ ...
604 | 23 มิถุนายน 2563