รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY

หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » สัญญา/ข้อตกลง » ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สัญญา/ข้อตกลง สัญญาซื้อขาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สัญญา/ข้อตกลง สัญญาซื้อขาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สัญญา/ข้อตกลง สัญญาซื้อขาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 

สัญญาซื้อขาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1/2563 ลงวันที่ 30/10/2562,แนบท้าย,แนบท้าย2 2/2563 ลงวันที่ 30/10/2562
3/2563 ลงวันที่ 29/11/2562,แนบท้าย 4/2563 ลงวันที่ 14/01/2563
5/2563 ลงวันที่ 28/05/2563 6/2563 ลงวันที่ 28/05/2563
7/2563 ลงวันที่ 10/06/2563 8/2563 ลงวันที่ 29/06/2563,8-63แนบ1
9/2563 ลงวันที่ 29/06/2563     10/2563 ลงวันที่ 08/09/2563
11/2563 ลงวันที่ 08/09/2563  
ข่าวสารเทศบาล
News
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของส ...
เทศบาลดำบลบ้านแปะ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง บันทึกตกล ...
22 | 30 ตุลาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของส ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง บันทึกตกล ...
18 | 30 ตุลาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของส ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง ใบสั่งซื้ ...
35 | 7 ตุลาคม 2563