...
...
...
...
...
...

 

ประกาศ ไตรมาสที่ 1 [เดือน ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564] ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบ้านแปะประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 [เดือน ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564] กรณีไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP