...
...
...
...
...
...

ประกาศ ไตรมาสที่ 3 [เดือน เมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 2564]

เทศบาลตำบลบ้านแปะประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 [เดือน เมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 2564] กรณีไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP