...
...
...
...
...
...

 

ประกาศ ไตรมาสที่ 4 [เดือน กรกฎาคม 2564 ถึง กันยายน 2564]

เทศบาลตำบลบ้านแปะประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 [เดือน กรกฎาคม 2564 ถึง กันยายน 2564] กรณีไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP