รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY

หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล » หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เอกสารดาวน์โหลด >>> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >บรรจุแต่งตั้ง< >ประเมิน<