รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY

หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » การป้องกันการทุจริต » การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เอกสารดาวน์โหลด >>>เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร<<< >>>รูปภาพประกอบ<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ6เดือน<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต<<<