รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY
http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » ข่าวประชาสัมพันธ์ » กำหนดจำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)

กำหนดจำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)

เอกสารดาวน์โหลด >>>กำหนดจำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณา<<<