รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY
http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » ข่าวประชาสัมพันธ์ » รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านแปะ

รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านแปะ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านแปะ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับครั้งที่ 2 โดยอาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 4 ข้อ 18 , 19 และ 20 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดดังต่อไปนี้

เอกสารดาวน์โหลด >>>รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง<<<

ข่าวสารเทศบาล
News
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่ ...
ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแปะ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนัก ...
65 | 30 มีนาคม 2565