รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY

หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » ข่าวประชาสัมพันธ์ » การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ตามภารกิจของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแปะ

การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ตามภารกิจของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแปะ

เอกสารดาวน์โหลด >>>การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ตามภารกิจของสำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านแปะ<<<

ข่าวสารเทศบาล
News
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบล ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐ ได้ ...
49 | 19 สิงหาคม 2563