รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY
http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » การส่งเสริมความโปร่งใส » ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 

เอกสารน์ดาวน์โหลด >>>สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2564<<<

เอกสารน์ดาวน์โหลด >>>สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563<<<

เอกสารน์ดาวน์โหลด >>>สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562<<<

เอกสารน์ดาวน์โหลด >>>สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561<<<

ข่าวสารเทศบาล
News
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ...
บุุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่่องร้องเรียนเกี่่ยวกับ การทุุจริตและประพฤติมิชอบของเจ ...
1195 | 11 เมษายน 2565