...
...
...
...
...
...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน ผบ ๙๓๓๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง