...
...
...
...
...
...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๓๔-๐๔๗ สายทางบ้านสบแจ่มฝั่งขวา (สายที่ ๕) หมู่ที่ ๘ บ้านสบแจ่มฝั่งขวา ตําบลบ้านแปะ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๕๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๖๐ ตารางเมตร เทศบาลตําบลบ้านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (