...
...
...
...
...
...

ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง