...
...
...
...
...
...

ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลบ้านแปะ ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง