...
...
...
...
...
...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงเย็น ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง