...
...
...
...
...
...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งโครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง