...
...
...
...
...
...

ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง