...
...
...
...
...
...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสบแปะ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง