...
...
...
...
...
...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบแปะ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง