...
...
...
...
...
...

ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถหมายเลขทะเบียน งว 1871 ชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง