...
...
...
...
...
...

ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง