...
...
...
...
...
...

ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมโครงหลังคาสถานีสูบน้ำบ้านม่อนหิน โดยวิธีเจาะจงราคา