...
...
...
...
...
...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขห 7610 ชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง