...
...
...
...
...
...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะ (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยวิธีคัดเลือก