...
...
...
...
...
...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดทำอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลบ้านแปะ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือน มีนาคม 2566 (16 - 28 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดทำอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลบ้านแปะ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือน มีนาคม 2566 (16 - 28 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง