...
...
...
...
...
...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข่วงเปาใต้ ประจำเดือน มีนาคม 2566 (14-31 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข่วงเปาใต้ ประจำเดือน มีนาคม 2566 (14-31 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง