...
...
...
...
...
...

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่จร ประจำเดือน มีนาคม 2566 (8-31 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่จร ประจำเดือน มีนาคม 2566 (8-31 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง