...
...
...
...
...
...
...
...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ตกแต่งบรรยากาศห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนเทศบาลบ้านแปะ 1

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ตกแต่งบรรยากาศห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนเทศบาลบ้านแปะ 1