...
...
...
...
...
...
...
...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล (ขนม,น้ำหวาน , นม ฯลฯ) ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง