...
...
...
...
...
...
...
...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง