...
...
...
...
...
...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบนนา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565-เดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบนนา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565-เดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง