...
...
...
...
...
...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนบ้านนากบ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง